تکرار تردیدها

برخلاف تيتر و اخبار منتشره خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري، متعاقب ملاقات سيدمحمد خاتمي و ميرحسين موسوي از يك‌سو و سخنان خاتمي در جمع مردم قم مبني‌بر قطعي و روشن شدن كانديداتوري و به ميان آمدن يكي از اين دو بزرگوار به صحنه انتخابات، اخبار و سخنان منتشره از اين دو ملاقات، همچنين ديدار خاتمي و دبيركل حزب‌الله ايران، مويد ادامه ابهام و ترديد در تصميم‌گيري‌ها و تكرار و باز تكرار همان ترديدها است. اگر تا قبل از انتشار اين اخبار، صرف <تحليل> مبين اين ترديدها بود، پس از انتشار اخبار اين ملاقات‌ها، <خبر> مويد ادامه ترديدهاي پيش رو است. پرسش مهمي كه به ميان مي‌آيد اين است كه چرا عرصه سياست در كشور ما و فضاي انتخابات رياست‌جمهوري چنين غبارآلود، ناامن و آميخته با حب و بغض‌هايي شده كه سرمايه‌هاي انقلاب و نظام به‌رغم خاستگاه مردمي، براي حضور در صحنه سياسي كشور دچار ترديد، تذبذب و محذورند؟
از طرف ديگر انتخابات كه بايد فضايي سرشار از اميد ايجاد كند و به‌ويژه جوانان، دانش‌آموزان و دانشجويان فرصتي براي شور و نشاط سياسي پيدا كنند، چرا از هرسو موجب نگراني شده است؟ سخنان برخي كانديدا‌هاي احتمالي بر اين نگراني‌ها و تشويش‌ها مي‌افزايد. چه اتفاقي افتاده است كه در سي سالگي انقلاب اسلامي، نسل اول انقلاب، چنين درگير دغدغه‌هاي عيني و ذهني براي حضور است؟ براي نسل‌هاي پس از آن، فضا چگونه خواهد بود؟
علل و دلايل اين نگراني‌ها چيست و چگونه مي‌توان آنها را بر طرف كرد؟
نخست؛ برخي نمي‌دانند كه آيا از سوي شوراي نگهبان تاييد مي‌شوند يا نه! اين ترديد‌ها از آن رو است كه اعضاي موثر شوراي نگهبان خود وابسته به يك سليقه سياسي هستند و لزوما افرادي را مي‌پسندند كه هم‌سليقه با آنان باشند.
دوم؛ كانديداهاي مطرح رياست‌جمهوري سخناني را مي‌گويند و وعده‌هايي را مي‌دهند كه در حوزه سياست داخلي و خارجي و فرهنگي و اجتماعي و حتي اقتصادي در عمل با موانع بسياري روبه‌رو مي‌شود، به عبارتي در عملي شدن آن افكار ترديد دارند. ‌
مي‌دانند اگر نهاد‌هاي مختلف با رئيس‌جمهور همدل و هم‌جهت نباشند، رئيس‌جمهور و دولت از همان روز اول دچار مساله و مشكل خواهند بود، از سوي ديگر مردم هم اميد و اعتماد خود را از دست مي‌دهند.
سوم؛ بيش از آنكه خود تمايل به آمدن داشته باشند، تحت فشار اطرافيان قرار گرفته‌اند؛ اطرافياني كه در همدلي و همراهي‌شان در عمل مرددند. همين موضوع تصميم‌گيري را دشوارتر كرده است.
اين ترديد‌ها موجب شده انتخابات رياست‌جمهوري در قلمرو تنگ نام اشخاص زمينگير شود. ماه‌ها سپري شده است، سخن بر سر اين است كه فلان كانديدا مي‌آيد يا نمي‌آيد؟ او مي‌آيد يا ديگري؟ آنكه به هر دليل در مورد خودش نمي‌خواهد و يا نمي‌تواند تصميم بگيرد، ترجيح مي‌دهد كه درباره ديگري تصميم بگيرد. ‌
در عين حال از آنكه آمده، هيچ سخني نيست. چرا؟
اعتماد ملی

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (25)