"پیروز" انتخابات باشیم، نه "هیزم"!

یکم : این که عرصه سیاست عرصه خطر پذیری است و سیاستمدار باید خطر پذیر باشد، تردیدی نیست.
دوم: این که در سیاست ورزی باید از مطلق انگاری دوری جست و از سیاه و سفید دیدن مسایل و از همه یا هیچ دانستن خود و دیگران باید دوری گزید نیز شکی نیست.
سوم: این که هر کس را بایستی متناسب با توان، شخصیت و تفکرش ارزیابی کرد و ورای ظرفیت وجودی او نبایست انتظاری داشت، نیز جای شبهه نیست.
چهارم: این که برای اثر گذاری یک شخصیت اعم از سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی صرف نظر از توانمندی های فردی و حمایت های سیاسی-اجتماعی از او، به مولفه های دیگر محیطی و مقتضیات زمانه باید توجه داشت، نیز نکته ای پنهان نیست.
پنجم: این که افراد و سرمایه های کشور را بدون بزرگنمایی های فرّه انگیز کاذب یا کوچک انگاری های کینه توزانه، بایست در محاسبات مورد توجه قرار داد، امری لازم است.
ششم: این که گفتگو و شرح صدر بایستی مهمترین مشخصه اصلاح طلبان واقعی باشد ، شکی نیست.ولی اینکه به جای شعار های غیر قابل تحقق در عرصه جهانی ،به ضرورت گفتگو در عرصه ملی بی توجه بود؛ و در داخل از سخن گفتن با یکدیگر، یعنی شاخص ترین چهره های اصلاحات پرهیز کنیم، جای سوال جدیست.
هفتم: این که برای برون رفت از وضع متشتت فعلی کشور، اصلاح طلبان بایستی به گونه ای برنامه ریزی کنند که با تکیه به آرای گسترده مردم، در انتخابات پیروز شوند و برای دستیابی به این پیروزی، اجماع بر یک کاندیدا داشته باشند، امری اجتناب ناپذیر است.
هشتم: این که در گذشته تردید، تذبذب ، تعارف و عقب نشینی نه تنها موجب شد که جبهه اصلاحات پایگاه ملی و زمینه اجتماعی اش تضعیف شود،شکی نیست، بلکه روشن است که چنین وضعی در آینده می تواند به شکست در انتخابات پیش رو نیز بیانجامید.
نهم: در داوری نسبت به اشخاص بایستی منصفانه و عادلانه عمل کرد. یافتن نکته ای که مشابه آن را در خود می توان یافت و از آن پرچمی برای تخریب همسنگر ساختن، خاک بر چشم خویش پاشیدن است.
در پایان، یادمان باشد که اصلاح طلبان شاخص همواره از نسبت بین اخلاق و سیاست سخن گفته اند. برای برخی رفتار ها که می توان آن ها را بداخلاقی سیاسی در درون جبهه اصلاحات تلقی کرد، چه کسی مسئول است؟ و تاثیر سوء این رفتارها بر فضای عمومی کشور و به ویژه نسل های نو، آیا مورد توجه قرار گرفته است؟
در یک کلام، اگر جبهه اصلاحات و چهره های شاخص و اثر گذار اصلاح طلب به نکاتی که ذکر شد توجه نکنند، حد اکثر سهم و نقشی که در انتخابات ریاست جمهوری خواهند داشت و خواهیم داشت، همانا گرم کردن تنور انتخابات برای پیروزی رقیب است!
اعتماد ملی

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (4)