حاشیه مهمتر از متن

داستان امانت و صداقت و مدرک دکترای آکسفورد کردان، هر چه بود، تمام شد. اما آقای کردان نکته ای را در بحث خود مطرح کرد که از همه ی دستاوردها و کارکرد های ایشان شگفت انگیز تر بود. به نظرم برای اولین بار چنین اتفاقی در تاریخ سیاسی دنیا افتاده است. وزیر کشور نزد رییس ستاد نیرو های مسلح سرلشگر فیروزآبادی رفته و پنهانی مذاکرات سه ساعته با ایشان را با موبایل ضبط کرده و همین ماجرا را از تریبون مجلس اعلام می کند! چنین کسی اگر به درستی هم ثابت می کرد که از آکسفورد فوق دکترای حقوق دارد، شایسته ی وزارت کشور بود؟
ایشان که اعلام کردند سابقه پنج سال کار قضایی دارند، نمی دانستند که شنود مذاکره سه ساعته با عالیترین مقام نظامی کشور جرم است و اعلام آن در مجلس و از تریبون باز مجلس اقرار به جرم؟
45 نماینده ای که با استیضاح آقای کردان مخالف بودند و رای مخالف به استیضاح دادند، به قانون اساسی در پیشگاه خداوند و ملت و قرآن سوگند یاد کرده اند که از حقوق ملت پاسداری کنند، آنها با کدام بینه به ابقای فردی رای دادند که مذاکره خصوصی با مقامات را شنود می کند و بعد به آن هم به عنوان مدرک استناد می کند؟ آشفتگی در اداره امورکشور بیشتر از این؟
اگر این اتفاق در دولت قبل رخ داده بود، تردید نکنید که تا بر کناری رییس جمهور پیش می رفتند، وزیر کشور را در پارلمان بازداشت می کردند و لشکر کفن پوشان با طبل و تبر به حرکت می آمدند.
به نظرم این حاشیه از متن جدی تر بود.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (13)