عیدانه ای برای شما

همکار خوش صحبتی دارم که با لهجه شیرین اصفهانی حرف می زند. دیروز اسم یکی از اساتیدش در دانشگاه اصفهان را روی مجله ای دید که از آن مرحوم مقاله ای چاپ کرده بود. گفت چندی پیش خواب آن مرحوم را دیدم.
از او پرسیدم: استاد قدری از آن جهان برایم توضیح بده.آنجا چه خبر است؟
پاسخ داد: فقط همین یک جمله تو را بس، که دنیا نیرزد به اینکه دلی را بیازاری.
و از خواب بیدار شدم...
همکارم داشت هنوز صحبت می کرد و من مست همان یک جمله بودم. در آخرین ساعات آخرین روز ماه مبارک رمضان،این جمله مثل یک جرقه بر جانم زد.
دیدم اگر از ماه مبارک ، روزه داران فقط توانسته باشند همین یک جمله را در زندگی خود جاری کنند، چه زلالی و شفافیتی بر روح آنان خواهد نشست.
عید فطر بر آنان که دلی نیازردند و دستی گرفتند و توشه ای برداشتند و سبک بال از صداقتی که با خدا و خلق خدا داشتند، مبارک باد؛ که روزه داران واقعی همینانند.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (12)