رمضان مبارک

رمضان هم آمد.
اینکه سفره هایمان از جنس و رنگ رمضان است، تردیدی ندارم.
اینکه دلهامان چقدر رنگ و عطر رمضان خواهد داشت، آنم آزروست.
رمضان بر دلهای رمضانی تان مبارک.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (8)