تحلیلی وارونه و یک توضیح


مطلب قبلی ام در مکتوب با عنوان " ...چه تشنه اند" ، به شکل وارونه ای در برخی سایت هایی که بیشتر کژ اندیش سیاسی اند و یا دنبال خبرسازی اند؛ با تحلیل هایی عجیب در راستای ایجاد تفرقه در بین اصلاح طلبان منتشر شد. این گونه القا کردند که آن نوشته در واکنش به اعلام نامزدی جناب آقای کروبی از سوی حزب اعتماد ملی بوده است. کوشیدند تا با چنان تحلیلی به ظن سوء خود، در میان اصلاح طلبان خدشه یا اختلاف تازه ای جستجو کنند.
آن نوشته روی سخنش با هیچ حزب و یا کاندیدای مشخصی نبود. تنها به بیان یک مشکل فرهنگی- اجتماعی- سیاسی اشاره داشت. در آن مقاله بر بی برنامگی ، شتابزدگی و بی توجهی به مصالح جمعی توسط احزاب برای انتخابات پیش رو تاکید شده بود.
چنان که می دانیم و می دانند، خیلی زودتر از حزب اعتماد ملی، احزاب دیگری از هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب، مستقیم و غیر مستقیم کاندیداهای خود را اعلام کرده اند و حتی ستاد های انتخاباتی خود را تشکیل داده اند. تمام سخن من این است که کاش در درون احزاب و جریانهای سیاسی ما هم منافع و مصلحت جمعی بر مصالح و منافع حزبی و فردی غلبه می کرد. پیداست ما هنوز با ساختار و کارکرد حزبی فاصله ای بسیار داریم.
نکته آخر این که اینجانب، جناب آقای کروبی را یکی از کاندیدهای موجه، با توجه به شرایط و ساختار حاکمیت و محدودیت های موجود می دانم؛ شخصیتی که نشان داده به خوبی می تواند با حاکمیت و نهادهای آن گفتگو و تعامل نماید و بدون بازی با الفاظ بر مواضع خود پافشاری کند.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (11)