مبارک باد

شمیم دلنواز ماه رجب ، عجیب روح نواز و شوق برانگیز ست.
انگار احساس نزول برکت از همه سو می کنی
ای کاش بتوانیم قدر این ایام - که ما را به استقبال رمضان و سفره گشوده رحمت خداوندی می برد- بیشتر بدانیم.
در فضای پر تنش و سیاه تحمیلی این ایام، که آدمها را از انسانیت خود دور و دورتر می کند و نفرت و خشم سکه رایج زمانه شده،نفس کشیدن در فضای معنوی ماه رجب چه احساس خوشی دارد.
گویی سبک بال در دنیایی بدور از دنیای پیرامونت زندگی می کنی..،

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (9)