نسبت فاطمه (س) با روز زن

امروز روز زن است. روز مادر است. روز میلاد فخر زنان عالم است.
یک روز نمادین در برابر همه روزهای سال که زنان در" حاشیه" و در خدمت اند، امروز قرار برمحوریت، تکریم و بزرگداشت آنهاست.
روزی که قرار ست مقام زن، مقام مادر، مقام فاطمه زهرا به عنوان الگو و اسوه ای برای همه نسل ها و عصرها تبیین و تحلیل شود.
قرارست حرف های جدید و زوایای بکر و ناگفته ای غیر از پهلوی شکسته آن حضرت و سقط محسن شش ماهه بیان شود.
فاطمه؛ دختری که از بدو تولد در شرایط بحرانی آن روز، شخصیت اش با سیاست و مبارزه عجین شد و در" متن" جامعه ، حامی پدر و پس از آن پشتیبان همسر بود.
انتظارست در این روز، شخصیت مقتدر و آزاده ی حضرت زهرا که از کودکی و پس از مرگ مادر، ام ابیها بود و با همان دلسوزی مادرانه ، پدر را در خانه و اجتماع توجه و مراقبت می کرد و پس از آن، با خطبه های آتشین بعد از رحلت حضرت رسول و سکوت مولا، تنها زبان گویای اسلام و محور تمییز راستی از انحرافات وکژی ها بود، بیان شود.
فاطمه نه آن زن ست که تا امروز توسط نهادهای رسمی معرفی شده؛ زنی که حقش را می گیرند.
فاطمه ، فاطمه است، چون زنی در متن جامعه و صحنه مبارزه است. زنی ست که برای ستاندن حقش، حاکمیت را به چالش می کشد و از پای نمی نشیند.
اگر فاطمه الگوی زنان است، به خاطر روح آزاده اوست ، که ظلم را بر نمی تابد. فرزندانش هم متاثر از همین باور و تربیت مادرحق طلب و ظلم ستیزند.
روز زن زمانی می تواند نماد فاطمه زهرا باشد که حقی از حقوق فراوان بر زمین مانده زنان احیا شود، وگرنه به سرعت پژمردگی گل های رز اهدایی به همسران و مادران، در مقابل دیگر روزهای سال پژمرده و بی رنگ و بو خواهد شد.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (10)