برنامه ریزی ثانیه ای


آقای رییس جمهور در مصاحبه ای زنده با تلویزیون الجزیره به مسایل مهمی اشاره کردند. از جمله گفتند" ما برای ثانیه ها برنامه ریزی کرده ایم."
ضرب المثل است که " تو قاچ زین را بچسب یورتمه سواری پیش کش"! حالا حکایت مردم ما و برنامه ریزی های ثانیه ای ریاست جمهوری و هیات دولتش است. همین قطع گاز و برق و آب در برخی شهر ها نشان داد که دولت حتی برنامه ریزی فصلی هم نکرده بود و تصویر روشنی از مصرف گاز نداشت، چه رسد به برنامه ریزی ثانیه ای. تعطیل صنایع کشوردر این ایام نیزنشانه دیگری از بی برنامگی دولت بود.
تمام هنر برنامه ریزی دولت در همین ماجرای سرمای زمستان امسال با تعطیلی ادارات و دانشگاهها و قطع گاز و برق به محک زده شد.
نکته دیگر مصاحبه با الجزیره ، این ادعای رییس جمهور بود که ایشان گفتند درایام انتخابات ریاست جمهوری ، وعده اقتصادی نداده اند. این نکته بسیار حیرت انگیز است که چطور می شود واقعیاتی چنین روشن را به این راحتی انکار کرد؟
البته ایشان پیش از این نیز در مورد هاله نور که هم فیلم و هم صدای ایشان را همه دیدند به صراحت انکار و تکذیب کردند و گفتند که سخنی از هاله نور نگفته اند. اگر در آن مورد شاهدان محدود بودند، در مورد وعده آوردن نفت بر سر سفره مردم که دیگر دیوار حاشا هر قدر بلند باشد؛ که به گرد آن شعار نمی رسد.عکس های پوسترها و اظهارات ایشان موجود است.
بهتر نیست در این گونه موارد رییس جمهور به جای تکذیب واقعیات، به اشتباهات و ضعف های خود اقرار کند؟ نه این که مردم ببینند بی برنامه ترین دولت پس از انقلاب که مدعی برنامه ریزی ثانیه ای است ، برای سلب مسئولیت از خود در ناتوانی و ناکارامدی ، به نفی دولتهای قبل و بزرگنمایی نقاط ضعف آنها یپردازد؟
راستی تا کی قرار است مردم را صغیر و غیر رشید تلقی کرد و واقعیات را وارونه به خورد آنها داد؟

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (20)