انتخابات سالم

این روزها در باره ی سلامت انتخابات بسیار سخن گفته می شود. برخی نگران تقلب در انتخابات هستند، بعضی دیگر می گویند این سخنان بی ربط و ترفند است و...
در دنیا برای برگزاری دقیق و درست انتخابات و به عبارتی انتخابات سالم به الفاظ پناه نمی برند. مرادم از دنیا ، آن کشورهایی ست که در آن ها انتخابات آزاد و به دور از هر گونه شبهه برگزار می شود. همه هم نتیجه انتخابات را می پذیرند و از آن دفاع می کنند.
یکی از راه های برگزاری درست انتخابات؛ که شبهه شناسنامه جعلی و یا نظایر آن را به کلی بر طرف می کند، شیوه ای است که در برخی کشور هااعمال می شود و افراد متناسب با محلی که زندگی می کنند، به نزدیکترین حوزه انتخابیه می روند. در آنجا نام و نشان و مشخصات آنان وجود دارد. هر حوزه ای می داند کل کسانی که می توانند در آن حوزه رای بدهند، چه کسانی هستند و چند نفرند. بر این اساس مطلقا امکان این که کسی با شناسنامه دیگری یا هویت جعلی رای بدهد از اساس منتفی است. دیگر نمی شود یک گروه درست کرد و در محل صندوق انتخاباتی شعار داد. آرام و منطقی و متین ریشه هر گونه شبهه تقلب برکنده می شود
اصلا تا به حال شنیده اید در این کشور ها احزاب یکدیگر را به تقلب متهم کنند ؟

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (7)