برف!

آقای رییس جمهور بارها گفته اند که برای اداره دنیا پیشنهاد هایی دارند. از دیگران، یعنی رهبران کشور ها خواسته اند که از روی دست ایشان نگاه کنند! این روزها به دلیل برفی که باریده است، کشور تعطیل شد. اگر تعطیلی مدارس ابتدایی یا راهنمایی وجهی داشته باشد، تعطیلی کشور چه وجهی دارد؟ باز هم گلی به جمال مجلس که آبرو داری کرد و جلسه گذاشت و نگذاشت تعطیلی عمومیت پیدا کند.
این راه حل یعنی تعطیلی کشور، راه حل یک دولت درمانده است، که نه توان پیش بینی دارد و نه برنامه ریزی و نه اجرا. فرض کنیم بارش برف یکی دو هفته ادامه پیدا کند،از مشکل گاز و برق و آب در برخی مناطق کشور بگذریم.آیا کشور باید تعطیل شود ، ادارات و دانشگاهها تعطیل شوند، پروازهای داخلی و خارجی همه کنسل شوند، مسافران توی راه ها بمانند و...؟ راستی در این کشور چه خبر است که هر چه درآمد نفتی اش هم افزوده شود نه فقط مشکلی از مردم حل نمی شود، که روز به روز بر مشکلاتش افزوده می شود.
حضرت امیر در باره شیوه عمل خود، این تعبیر را دارند که ما رعد و برق خشک و بی باران نیستیم. تا نباریم نمی غریم و نمی درخشیم. ظاهرا تا به حال از این دولت جز همین رعد وبرق های خشک بهره ای نصیب ملت ایران نشده است.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (23)