ترور بوتو و آینده پاکستان


در سال 1987 نخست وزیر وقت پاکستان،بی نظیر بوتو با نخست وزیر وقت هند، راجیو
گاندی در اسلام آباد ملاقات کرد. بوتو و گاندي هر دو بازمانده از دو خانواده
مشهور سیاسی بودند. شك نيست كه سیاسی ترین خانواده ی هندی، خاندان نهرو-
گاندی
و نیز سیاسی ترین خانواده پاکستانی، خاندان بوتو بود. از حسن اتفاق هر دو
خاندان نيز نسبتی با ایرانیان داشتند .
فیروز گاندی همسر ایندیرا گاندی- دختر لعل جواهر نهرو- و پدر راجيو از پارسیان
هند بود و آشنا با زبان فارسی.
همسر ذوالفقار علي بوتو ومادربي نظير بوتو ؛ خانم نصرت بوتو نيزایرانی است.
هر دو نخست وزیر سرشار از امید و خوش بین به آینده روشن روابط هند و پاکستان
بودند. امروز آن دو نخست وزیر سابق نیز مثل نسل گذشته شان ترور شده و به فتل
رسيده اند. قتل نسل به نسل گردیده تا به امروزرسيده است. تا کی نوبت به
فرزندان
راجیو و سونیا و نیز فرزندان بی نظیر و آصف برسد.
می توان اطمینان داشت که ترور ایندیرا گاندی و راجیو گاندی کار دستگاه امنیتی
البته بسیار کارآمد هند نبوده است. اما، ذوالفقار علی بوتو آشکارا توسط
ضیاءالحق
اعدام شد و ترور بی نظیر بوتو نیز در پرده ای از ابهام است و مهمترین جهت
انگشت
اتهام به سوی دستگاه اطلاعاتی حکومت مشرف است.
وزارت بهداشت و وزارت کشور پاکستان در همین يکی دو روز پس از کشته شدن بوتو
سه اعلامیه متفاوت صادر کرده اند. سخنگوی حزب مردم کاملا بر عکس اطلاعیه های رسمی از اصابت گلوله به گردن و سر بوتو حکایت می کند. این آشفتگی مقامات رسمی
از کجاست؟
اين در حالي ست كه طالبان و القاعده هم اعلام کرده اند که در ترور بوتو دست
نداشته اند. سی ان ان هم ایمیلی از بوتو را منتشر کرده است که پس از حادثه انفجار ماه اکتبر که در استقبال بوتو انجام و بیش از 150 نفر کشته شدند بوتو
از دولت پاکستان در خواست حفاظت می کند که به درخواست او وقعی نهاده نمی شود.در اين ايميل خانم بوتو هر حادثه احتمالي را به كوتاهي دولت مشرف نسبت می دهد . شاید یک گروه تحقیق بین اللمللی می توانست حادثه قتل بوتو را حقیقت یابی کند ا ما از آنجا که مشرف خودی است و امریکا و غرب مشکلی با او ندارند، حتما چنین گروهی تشکیل نمی شود.
اساسا به بهانه شرایط ویژه، مشرف نهاد قضایی و دادگاه عالی پاکستان را ویران
کرد. قاضی محمد چودری را که افتخار دستگاه قضایی پاکستان بود خانه نشین کرد و قضاتی گوش به فرمان مشرف منصوب کردند. این دستگاه قضايي چطور می تواند
حقیقت یاب باشد؟
بوتو در همان جایی ترور شد که در سال 1951 لیاقت علی خان، اولین نخست وزیرپاکستان ترور شده بود. به همین خاطر به لیاقت علی عنوان " شهید ملت" داده شد.پارک راولپندی تغییر نام یافت و به لیاقت باغ تبديل شد. وقتی لیاقت علی دو گلوله در سینه اش نشست گفته بود: خداوند پاکستان را نگاه دارد.
بوتو که می دانست رو در روی مرگ ایستاده است، چه پیامی بر جای نهاده است؟ او چند ساعت قبل از مرگش گفته بود حاضر است جان خود را برای پاکستان بدهد.آيا
در دستورالعملي كه براي حزب مردم براي پس از مرگش نوشته اشاره اي به اين پيام
دارد؟ آينده روشن خواهد كرد..

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (4)