جشن مكتوب

سه سال پيش در چنين روزي مكتوب را شروع كرديم..
تجربه شيرين و يگانه اي بود گفت و شنود مكتوب ما با شما..
از شما بسيار آموختيم و خواهيم آموخت.
مكتوب سه ساله ما به ياري شما و پشت گرم به پيشنهادهاي موثرتان روز به روز پربارتر خواهد شد.
نظرات و پيشنهادات خود را از مكتوب دريغ نكنيد.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (15)