مبارک باد

عباداتتان قبول
عیدتان سعید و فرخنده
همواره رمضانی باشید
از جنس نور
یادآور لحظه لحظه های با او بودن
قدردان رحمت و محبت حضرت حق

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (6)