در برمه چه می گذرد؟

تجربه نشان داده است که اگر کشوری منابع درجه اولی مثل نفت نداشت، و در موقعیت مهم ژئوپولیتیکی نبود، جهان کاری به کار آن کشور ندارد. سخن از دموکراسی و آزادی هم در آنجا برای کسی سودی ندارد. برمه سال هاست توسط نظامیان اداره می شود و مردم در فقر و فاقه و ستم و سرکوب زندگی می کنند وتا به حال توجه کسی را بر نیانگیخته بود ، تا این که راهبان بودایی با لباس ارغوانی و موی کوتاه و چهره های زعفرانی شان به میدان آمدند.

برخی نهضت راهبان بودایی را انقلاب زعفرانی نامیده اند؛ راهبانی که با صلابت راه می روند، مشت هایشان را به نشانه اعتراض تکان می دهند و تظاهرات را رهبری می کنند.در برمه بیش از 400 هزار راهب بودایی وجود دارد. راهبان محبوب مردمند.حال اگر راهبی در برابر نظامیان ایستاد و در خون خویش عرق شد، دیگر کسی نمی تواند انقلاب زعفرانی را متوقف کند؛ چنان که در دوران جنگ ویتنام نیز وقتی راهبان وارد صحنه شدند و در میدان سایگون در برابر چشم همه مردم خود را آتش زدند،رژیم نگوین دیم به آخر خط رسید.

هیچ چیز برای یک بودایی دلپسند تر از مرگی آرام و زیبا نیست. تصاویر بودا باآن چشم های فراخ و لبحند پنهان نماد خرسندی روحی بوداییان به ویژه راهبان است.

ستم و سرکوب، راهبان را به حرکت در آورده است. بیداری ملت برمه؛ با روشنگری راهبان آغاز شده است.مردم برمه در انتخابات سال 1988 به دمکراسی رای دادند. اما حرکت آنان توسط نظامیان سرکوب شد. رهبر ملی مردم خانم اونگ سان سو کی بازداشت شد.او تقریبا تمامی دو دهه اخیر را در زندان و یا تبعید و یا حصر خانگی گذراند. نظامیان در این مدت بنا بر ارقام رسمی- و نه واقعی- سه هزار نفر را کشتند.

این بار راهبان نخست به حمایت از مردم فقیر که توان تحمل دو برابر شدن نرخ سوخت را ندارند، به صحنه آمدند و سر انجام حرف اصلی خود را زدند که مردم آزادی می خواهند.

اگر راهبان بودایی در دهه شصت میلادی در ویتنام خود سوزی می کردند، این بار در برمه دست به رهبری تظاهرات و مبارزه زده اند. به نظر می رسد این نخستین بار است که راهبان بودایی چنین نقش سیاسی و اجتماعی پر رنگی را ایفا می کنند.چین که همواره از حکومت ژنرال ها در برمه حمایت کرده و البته دار و ندار برمه را برده است، با آزمون دشواری رویاروست. نهضت راهبان می تواند به چین هم امتداد یابد؟ چه کسی می تواند این شعله را خاموش کند؟جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (8)