رمضان مبارک

رمضان برای هر کسی معنا و رنگ و بویی خاص خود را دارد. شاید هیچ دو نفری نباشند که نگاه و زاویه دیدشان نسبت به رمضان یکسان باشد.
یکی می گفت من رمضان را تازه زمانی که ماه به آخر رسیده درک می کنم؛ دیگری می گفت حیف که من همان را هم درک نمی کنم. یکی می گفت عطر رمضان را از ماه رجب استشمام می کنم؛ دیگری می گفت عطر رمضان را از نیمه شعبان نفس می کشم و آن دیگری رمضان را با شب های قدر و شب زنده داری هایش می شناخت.
ظریفی می گفت خوشا به سعادت آنکه همه ماههایش رمضان ، و همه شب هایش قدر است و درهمه روزهایش، در کلام و فعل، آداب روزه داری را به جا می آورد.
دریغ است که رمضان و روزه داری را فقط به نخوردن و نیاشامیدن محدود کنیم و از دل شب ها و روزهای رمضان عطر حضور یار را درک نکنیم.
رمضان بر شما مبارک و سبد سبد گل یاس و اطلسی نثار قدمتان.
التماس دعا

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (7)