آن رویه و این عملکرد؟!


آیت الله جنتی در نماز جمعه هفته ای که گذشت، در شب تولد امیر مومنان علی (ع) با تمجید از نیروی انتظامی و دادستانی در مبارزه با مفاسد اجتماعی و تایید اعدامهای انجام شده، گفتند:" اگر حضرت علی علیه السلام هم بود بیشتر از این اعدام می کرد." سخن ایشان در همین روزهایی که مردم میلاد آن بزرگوار را جشن گرفته اند، از ابعاد مختلف قابل تامل، توجه و تعجب است:
1-خوب است آقای جنتی و طرفداران نظریه اعدام نمونه هایی را نشان دهند که حضرت علی اینگونه در اعدام کردن ؛چه در مورد کسانی که مجرمان مفاسد اجتماعی بودند و یا آنانی که در برابر امام علی مسلحانه مبارزه می کردند،بی ملاحظه عمل کردند.
2- به نظر می رسد امام علی بیش از اعدام به آسیب شناسی و معالجه زخم های جامعه می پرداخت و همه جوانب مسایل را در نظر می گرفت. به عنوان نمونه زنی پیش امام آمد و به رابطه نامشروع خود اعتراف کرد. امام ابتدا به بهانه حاملگی ، بعدا به بهانه شیر دادن بچه و بالاخره به بهانه سرپرستی کودک مدام اجرای حکم را به تاخیر می انداخت. حتی نسبت به یکی از یاران خود که سرپرستی کودک را قبول کرد، با خشم فریاد زد و نهایتا از آن زن بدون آنکه نام او را بر زبان بیاورد، با احترام در مسجد کوفه یاد کرد.
در مورد اجرای رجم هم گفت:" کسانی که در فضای نیمه تاریک پیش از سپیده دم برای اجرای حکم می آیند، از خانه که بیرون می آیند صورت خود را بپوشانند تا کسی آن ها را نبیند. از بیرون کوفه- محل اجرای حکم هم که بر می گردند، با چهره های پوشیده به خانه خود بر گردند."
این همه ملاحظه امام علی در آن ایام کجا؛ و سنگسار کردن افراد با نام و نشان و اعلام آنها در شهر و محله و کشور آن هم مبتنی بر علم قاضی در کشور ما، کجا؟
3- در جنگ با خوارج و سپاه معاویه هم که امام دعا می کرد جنگ زودتر تمام شود و خون مسلمانان ریخته نشود. حتی دستور داده بود که خوارج فراری را تعقیب نکنند.
این رویه کجا و زندانی کردن افراد بر اساس گمانه و تحلیل کجا؟آن شیوه کجا و بازداشت بی گناهان به امید یافتن اتهام کجا؟
4- چه ضرورتی دارد که آقایان عملکرد خود را به حساب امام علی و سایر بزرگان دین بگذارند و حضرت امیر را هزینه خود کنند؟ از ایشان مایه بگذارند و امام را به عنوان کسی که بیش از ما اعدام می کرد، معرفی کنند؟
با چنین تصویر سازی هایی گمان می کنیم که محبت ائمه در دل نسل جوان و دینمداری در جامعه نهادینه می شود؟

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (5)