دست هایش را می بوسم

امروز روز تولد پدرم هست. پدری که بدون هیچ تردیدی یکی از بهترین باباهای دنیاست. پدری که هر چی از خوبی هاش بگم کم گفتم. پدری که همه زندگی اش برای ما درس بوده و هست. پدری که سنگ صبور همه دوستان و آشنایان بوده. پدری که عزیز بوده و هست.آنقدر عزیز که نمی شه با کلمه گفت و نوشت و نم اشکی گوشه چشم پیدا نشه.از خوبی پدرم هر چی بگم کم گفتم. این را من نمی گم،همه اونایی که بابای من را حتی یک بار دیدن معتقدن.فقط از خدا می خوام که سایه بابای من مثل همه باباهای خوب دنیا سالهای سال بالای سر همه خانواده باشه. دستهای پدرم را ازدور می بوسم.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (10)