بوش و فلسطین

جرج بوش رییس جمهور امریکا در متنی که روز دوشنبه در تالار کراس در کاخ سفید خواند، در مورد قضیه فلسطین سخن گفت. او در این سخنرانی البته اشاره هایی هم به عراق و لبنان داشت، اما محور اصلی سخن او فلسطین بود. در این رابطه هم کاملا دو گروه فلسطینی را از یکدیگر جدا کرد و آن ها را دربرابر هم قرار داد. دولت خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس و نخست وزیری فیاض از یک سو و حرکت حماس از سوی دیگر.
محور صحبت های بوش را می توان در چند بند زیر خلاصه کرد:
1-محمود عباس و فیاض مدرن و معتدل و دموکرات هستند. محمود عباس بر اساس یک انتخابات به قدرت رسیده و از سوی دیگر جنبش حماس افراطی و آدمکش و طرفدار خشونت و کشتار مردمند. این تقابل در همه واژگان و سخن بوش مشهود است.
2- ژنرال دیتون همچنان ماموریت دارد که نیروهای امنیتی فلسطین- جناح محمود عباس- را تقویت کند.
3- کمک های مالی امریکا در اختیار دولت فیاض قرار می گیرد.
4- در کنفرانسی در پایان سال میلادی جاری به رهبری رایس و با حضور کشورهای عربی، طرح صلح عربی مورد بررسی قرار می گیرد.
5-در پایان برای این که سخنرانی شکل عاطفی تاثیر گذاری داشته باشد؛ می گوید:
" یک دختر فلسطینی شانزده ساله در کناره غربی به یک گزارشگر گفت:این تفنگ به دست ها( یعنی حماس) می خواهند فرهنگ آباء و اجدادی ما را منهدم کنند.ما به آن ها اجازه چنین کاری را نمی دهیم.من به آن ها می گویم آدم کشی بس است."
+++
در این رابطه چند پرسش اساسی به ذهن می رسد :
- -آیا واقعا جرج بوش به متنی که خوانده است باور دارد؟
-آیا گمان می کند که شنوندگان سخن او در امریکا و یا فلسطین حرف های او را باور می کنند؟
-چه اتفاقی افتاده است که مجددا قضیه فلسطین مطرح می شود؟
- آیا طی این سالها این همه کنفرانس بس نبوده که حالا قرار است کنفرانس دیگری برگزار شود؟
اتفاق مهمی که در عرصه فلسطین افتاد، این بود که حماس با تدبیر و اقدام بموقع از کودتای امنیتی –نظامی دحلان، یعنی نیروهای امن وقایی و کشتار عناصر حماس جلوگیری کرد و طرح دیتون شکست خورد.انگاراگر جنایتکاری به نام دحلان در خدمت امریکا و اسراییل باشد ، فردی معتدل و مدرن و مردمی است و اگر از اموال ملت فلسطین ده ها میلیون دلار به جیب بزند ، یک عنصر کارآمد خواهد بود، اما فلسطینی هایی که توطئه امریکا و اسراییل را نقش بر آب می کنند ، می شوند قاتل مردم؟
در حقیقت اقدام حماس دومین شکست امریکا و اسراییل در عرصه فلسطین و لبنان بود. تابستان سال پیش می خواستند پرونده حزب الله را بر چینند که شکست خوردند و بهار امسال می خواستند به حساب حماس برسند که ناکام شدند.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (4)