بازخوانی یک خبر


1-مدت زمان زیادی از مصاحبه دکتر موسویان دیپلمات سابق ایران در رابطه با مسئله مهمی هم چون برنامه هسته ای ایران طی دو دوره دیپلماسی کشور و اظهار نظر وی مبنی براینکه "دو دوره دیپلماسی دو بالی بودند که برنامه هسته ای ایران را پیش بردند.هر دو دوره در سطوح عالی نظام از مدیریت و تدبیر برخوردار بوده است...هر دو دوره را باید لازم و ملزوم یکدیگر بدانیم." و تاکید وی بر اینکه" در حوادث متعدد دیپلماسی که کشور با آنها مواجه بوده همچون قضیه سلمان رشدی،بحران میکونوس،و بحران هسته ای حضور داشته" نگذشته بود؛ که سایت عدالتخانه در خبر دوازدهم اردیبهشت خود نوشت:" چندی پیش رییس جمهور در جلسه ای خصوصی خطاب به شرکت کنندگان چنین عنوان نمودند که در خصوص پرونده هسته ای به اطلاعات جدیدی دست یافته ایم که غیر قابل باور است.ایشان در این جلسه از خیانت برخی از مسئولین پرونده هسته ای و ارتباط ایشان با بیگانگان خبر دادند و عنوان نمودند که در حال حاضر پرونده این افراد در دست بررسی است و بعد از تکمیل اطلاعات ، اقدامات مقتضی به عمل خواهد آمد..."
در همان ایام همسر وزیر دادگستری و سخنگوی دولت در سایت دیگر نزدیک به دولت ،رجانیوز، دیپلمات بازداشت شده را جاسوس کارکشته خواند و با سبک مخصوص نوشتاری خود نوشت"پرونده هسته ای کشور به مثابه خط مقدم سیاست خارجی جمهوری اسلامی دو سال در دست تجار دیپلمات نمایی بود که یکی اهل رشوه و دزدی ،دیگری سر در آخور بیگانه مشغول جاسوسی و دیگری...؟"
2-هاشمی رفسنجانی که در چنین مواقعی کمتر خود را درگیر موضوع می کند ،در اظهارنظری مختصر به این جمله کلیدی بسنده می کند که "حقیقت بزودی معلوم می شود."
افکار عمومی در طول یک هفته بازداشت موسویان در معرض اخبار نه چندان روشنی قرار گرفته ،همچنان در شوک شنیدن این خبر به سر می برد که" مگر می شود..."؟اخبار در طی این هفته حکایت از اهمیت موضوع و عدم احتمال آزادی نامبرده به این نزدیکی ها دارد.اتهام منتسبه اتهام کوچکی نیست...
خبر تبدیل بازداشت به قرار وثیقه در همین ایام که مسئولین بالای اطلاعاتی و امنیتی و قضایی خبر از بررسی پرونده می دهند ،منتشر می شود.
در اولین واکنش ،مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه ای ضمن ابراز خوشحالی از آزادی موسویان که آنرا "در پی رفع برخی ابهامات" تلقی کرده بود، و تمجید از سوابق موسویان به عنوان "خانواده شهید و یکی از مدیران برجسته، خدمتگزار صدیق و شایسته که در بسیاری از مسائل بین المللی در خط مقدم دفاع از منافع ملی کشور فعالیت کرده است"، "از تلاش عده ای برای ایجاد تفرقه در بین مدیران نظام "با استفاده از این مسئله انتقاد می کند.
این بیانیه تنها خبری ست که طی هفته ای که گذشت،در پی آزادی موسویان از سوی مراجع رسمی به اطلاع افکار عمومی رسانده می شود.
3-نکته مهم و پرسش بر انگیز ، سکوت سیاسی محافل درگیر با موضوع در اولین هفته بعد از آزادی موسویان است. به غیر از مطالب سایت های وابسته به دولت که از جهتی می توان اعلام موضعگیری غیر رسمی دولتمردان دانست که به طرح همان موارد اتهامی سابق با جزئیات بیشتر ، به نقل از منابع آگاه مورد وثوق خود پرداخته اند، طی هفته ای که گذشت هیچ موضعگیری رسمی از سوی دستگاههای اطلاعاتی ، امنیتی ، قضایی و سیاسی صورت نگرفته است. این در حالی ست که در هفته نخست که موسویان در بازداشت بود،نامبرگان با امنیتی خواندن بازداشت وی ،اظهار نظر بیشتر را به تکمیل اطلاعات، موکول می کردند.
به این ترتیب مردمی که طی یک هفته در معرض انواع و اقسام اخبار و شایعات رسمی و غیر رسمی قرار گرفتند،ناگهان در بی خبری مطلق فرو می روند و به یمن اخبار جدیدتر همچون دستورعزل و برکناری هیات مدیره بیمه ایران توسط رئیس جمهور ، تهیه کارت هوشمند سوخت و گرانی بنزین و...،اخبار مربوط به بازداشت و آزادی موسویان را فراموش می کنند.
4-خوبست دست اندرکاران امر امنیت واطلاعات و قضا در صدد برآیند آثار چنین شل کن -سفت کن هایی را بر اعتماد مردم و اعتبار نظام بسنجند.
تردیدی نیست که مردمی که با فضای بسته کسب اطلاعات و اخبار مواجهند و امکان دسترسی به منابع خبری دیگر را به میمنت فیلترینگ اکثر سایت های خبری و مبارزه با ماهواره و...به جز منابع رسمی موجود ندارند،بیشترین صدمه و ضربه را خواهند خورد.
البته چنین اتفاقاتی در عرصه سیاست و سیاست ورزی کشورمان تازگی ندارد. چه اهمیت دارد که آبی ریخته شود، و...؟مهم اینست که قدرت حفظ شود.به نظر می آید که هر چه به برگزاری انتخابات مجلس هشتم نزدیکتر شویم ،باید بیشتر انتظار چنین حوادثی را داشته باشیم.فعلا یک جریان بر صحنه سیاسی کشور سلطه مطلق دارد و بحمدالله مورد تایید نیز می باشد.و تردیدی نیست که قصد واگذار کردن قدرت خود را هم به این زودیها ندارد.
حال اگر با ناپختگی و سرمستی از قدرت ،قسمتی از کرسی های شورای شهر را از دست داد،باید برای آینده نه چندان دور برنامه ریزی کند و کدام برنامه بهتر از بی حیثیت کردن جریان رقیب با ارائه برچسب هایی همچون جاسوسی ،تبادل اطلاعات، وابستگی به خارجی، فساد مالی و...؟
در هر حال سیاست بی اعتبار کردن دولتهای گذشته و به زیر سئوال بردن عملکردآنها در حوزه های مختلف سیاسی،اقتصادی ، فرهنگی،اجتماعی ومنزه دانستن خود ، پایه ثابت تبلیغات دولت و شخص رئیس جمهور است.به همین دلیل
در آینده نیز باید انتظار مواردی مشابه را داشت.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (6)