شوراها و چالش های پیش رو

از زمانی که شوراها به عنوان یک اصل معطل مانده قانون اساسی در اسفند 77 ،به عنوان نهادی محلی شکل گرفت،تا روزهای اخیر که سومین دوره شورای شهر و روستا فعالیت خود را آغاز کرده،شوراها روند پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته اند.
تاسیس نهاد شورا با ورود دهها هزار نفر به چرخه مدیریت های محلی (شهری و روستایی)کشورو باز کردن عرصه بسته قدرت به روی مردم شهرها و روستاها و ایجاد زمینه کسب و ارتقای تجربه،آگاهی و مدیریت در سطوح مختلف یکی از دستاوردهای مهم دولت خاتمی تلقی می شود.
با توجه به بعضی بی تجربگی ها و برخی عملکردهای نسنجیده شوراهای دو دوره اول و دوم ،انتظار می رود شوراها در دوره سوم با بهره گیری از تجارب دوره های گذشته ، حرکت های منسجم تر و تاثیرگذارتری را در حوزه مدیریت شهری و روستایی از خود نشان دهند.
امروز،مهمترین نگرانی که وجود دارد ،تهدید و تحدید اقتدار شوراها توسط دولت است.دولتی که خود زاییده شورای شهر و جریان حاکم بر آن می باشد،خود درصدد محدود کردن وظایف و اختیارات شورا بر آمده است،و این از عجایب قدرت و سیاست در کشور ماست.
گویی خودآگاه یا ناخودآگاه دولت منبعث از شورای شهر دوم تهران،نگران شهرداردیگری ست که همچون احمدی نژاد ،با طی پلکان قدرت با کمک و برنامه ریزی شورای شهر بر اریکه ریاست جمهوری تکیه بزند.
به هر تقدیر نهاد جوان شورا که از یک سو خود در صدد گسترش و پیدا کردن جایگاه خویش در کشور می باشد،با مقاومت جدی از سوی ساختار دولت و مدیریت های بالادست مواجه است.
به این ترتیب در کنار مشکلاتی از جمله احتمال بروز اختلافات داخلی اعضای شوراها ،بخصوص شورای شهر تهران بر سر مسایل مختلف و شکننده بودن ائتلافهای درون شورا که در آینده از جمله در موضوعاتی مثل انتخاب هیات رییسه و شهردار خود را نشان خواهد داد،اختلاف و چالش با دولت برسر اقتدار و جایگاه شورا ،از جمله چالش های پیش روی شورای سوم خواهد بود.
به این دلیل می شود پیش بینی کرد که دوران جدید شوراها بویژه شورای شهر تهران دورانی پر تحول و چالشی خواهد بود.بر خلاف خصیصه یک دست شورای تهران در دوره اول و دوم ،حضور نمایندگانی از گرایش های مختلف سیاسی به شورای سوم رنگ دیگری داده است.
الته توجه به این نکته نیز حایز اهمیت می باشد که شوراهادر ماههای پیش رو اهمیتی دوچندان خواهند داشت.از یک سو به لحاظ غلبه بر چالش های فوق الذکر در محیطی شفاف و در معرض قضاوت افکار عمومی و از سوی دیگربه دلیل در پیش بودن انتخابات مجلس هشتم.به عبارتی به رغم صبغه غیر سیاسی شوراها، این نهاد نمی تواند نسبت به حوزه سیاسی بی توجه باشد.به همین دلیل شورا می تواند منشا بسیاری از تحولات سیاسی مهم در آینده باشد.
ویژه نامه اعتماد 12 اردیبهشت)

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (9)