بهاران خجسته باد

بهار خجسته و نوروز را به شما تبریک می گویم شاد و سبز باشید، برای ما ایرانیان نوروز و بهار هم فرصتی بوده است برای نو کردن جامه ها و هم تحول جان ها. همان که با لطف بسیار در دعای تحویل سال آمده است:
یا محول الحول و الاحوال
یا مدبر اللیل و النهار
حول حالنا الی احسن الحال
نوروز بر همه ی شما مبارک باد احوال شما پر طراوت و روزگار شما آبادان، انشاءالله سال نو سال عمل به وعده های شیرین باشد. سال گشایش در کار و زندگی همه ی مردم؛ سالی که دیگر زنان و معلمان به زندان نیفتند سال خوب:
ساقیا امدن عید مبارک بادت
وان مواعید که کردی نرود از یادت
امیدوارم سال نو حقیقتا سال مهرورزی باشد. بر آنان که صاحب حولند و بر ملت ایران که صاحب احوال!

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (16)