کفن پوشان کجایید؟!

در دوران هشت ساله دولت اصلاحات، یکی از مضمون های همیشگی علیه دولت خاتمی، بحث ارزش ها بود.
می گفتند دولت اصلاح طلب نگران ارزش ها نیست...دین دارد از دست می رود...روزی نبود که به بهانه ای جنجالی به پا نشود و نسبت به از دست رفتن دین و ارزشها از گوشه ای صدایی بلند نشود.صدایی که به دنبال خود موج زنجیره ای از حرکت های هیجانی و تحریک آمیز دین مداران موسمی را به همراه داشت.
گاهی با خودم می گفتم انتقادکنندگان که با آرایش خاصی عمل می کردند، حتما انسان های صادقی هستند و واقعا دلشان برای ارزش ها می تپد.بخصوص وقتی تصویر کفن پوش ها را می دیدم که در خیابان های قم تظاهرات می کنند که در روز دوم خرداد سال 1377 عده ای از جوانان در دانشگاه تهران کف زده اند و یا برخی شخصیت های دینی واکنش نشان می دادند و همه برای اسلام غصه می خوردند.یا مثلا در اعتراض به انتشارعکسی در روزنامه ای در روز اول ماه محرم چه فریادهای وااسلام وانالله و انا الیه راجعونی که بلند نمی شد.
در این اندیشه بودم که اگر خاتمی مثل آقای رییس جمهور فعلی در برنامه رقص و آواز بازی های قطر شرکت می کرد ویا اگر یکی از معاونان رییس جمهور سابق در جلسه ای مثل جلسه رقص و آواز ترکیه شرکت می کرد، کفن پوشا ن چه ها که نمی کردند.
راستی راستی مدعیان دفاع از ارزشها ،آقایان مراجع ،ائمه ی جمعه و جماعات، و از همه مهمتر مدعی العموم محترم در این ایام کجا رفته اند!؟

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (15)