عید قربان

عید قربان بر همه مسلمانان مبارک باد

جمیله کدیور | لینک ثابت