دل من یه روز به دریا زد و رفت...

می خواستم در مورد مسائل روز بنویسم.دستم پیش نرفت.
خواستم در مورد شب یلدا بنویسم ، باز نتوانستم.
سراغ خبرها رفتم ببینم چه نکته درخور تاملی برای نوشتن می یابم. ناگهان نگاهم روی خبر درگذشت ناصر عبداللهی خیره ماند.
صدایش گرم و دلنشین بود. شاید اصالت جنوبی اش به صدایش عمق بیشتری می داد.چند سال پیش در برنامه ی خیریه ما (وفاق سبز) در حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست شرکت کرد و شور آفرید. شعرهایش تامل برانگیز بود و آهنگ هایش به یاد ماندنی. وقتی می خواند "دل من یه روز به دریا زد و رفت" فکر نمی کردم اینقدردر رفتن شتاب داشته باشد.
خدایش رحمت کند که باب جدیدی در موسیقی در بین جوانان باز کرد.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (7)