یک عید دیگر

پایان یک رمضان دیگر
و
آغاز یک فطر دیگر
و
شروع دوباره ی فصلی جدید
و باز آغاز دوباره و چندباره ی روزمرگی های همیشگی
کاش چنین نباشد
+++
زندگی جریان همیشگی خود را می یابد
با زخروج از یک مدار
و
مسابقه برای نرسیدن ها
کاش چنین نباشد
+++
در صفحه ی شطرنج زندگی
و
مسابقه ی کیش و مات و پات های دائمی
می رویم تا برسیم
بی هراس از دغدغه بودن یا نبودن
+++
عید فطر بر شما مبارک باد

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (5)