بحران انگیزه

سالها قبل ،وقتی در درس جامعه شناسی سیاسی ،دکتر بشیریه از بحرانهای جوامع مختلف صحبت می کرد، چندان متوجه مباحث مربوط به بحران انگیزه نمی شدم.به یمن سیاست های دولت نهم این قسمت از درس ها البته قدری با تاخیر کاملا برایم جا افتاد.امروزه روز هر چند سیاست های دولت، نگاه عوام محور دارد و بنای آنان بر اینست که مردم را با شعار و وعده و ترغیب و بسیج عمومی و خبرهای داغ و مهیج همواره آماده ودر صحنه نگه دارند و هر از چند گاه در یک استان مردم مشتاق وحاشیه نشین را راهی خیابانها کند و مانور قدرت دهد، ولی خواص و نخبگان جامعه عمدتا با بحران انگیزه مواجهند. و دولت نه فقط در ایجاد این بی انگیزگی موثر و دخیل است،بلکه برای بی انگیزه کردن اشخاص حقیقی و حقوقی خاص، مصر نیز می باشد.مثال در این زمینه فراوان است.از سیاست های دولت در قبال احزاب و گروههای سیاسی گرفته تا سازمانهای غیر دولتی تا نهادهای فرهنگی همچون حوزه نشر ومطبوعات و سینما تا حوزه ی اقتصادی تا ...
این مقدمه را از این رو گفتم که بگویم به عنوان کسی که در کنار سایر فعالیت هایش به کار نشر نیز اهتمام داشته ، متاسفانه بعینه می بینم که دولتمردان "بی انگیزگی "را با" انگیزه ی" تمام به کام ناشران تزریق می کنند.
وقتی که بعد از یک دوره ی 9 ماهه(از 12 بهمن سال گذشته) کتاب باغ فردوس مهاجرانی توسط بررسان غیر مجاز اعلام شد و نفری که می بایست دلیل آنرا اعلام نماید ،طی روزهای گذشته مفقود شده و در دسترس نمی باشد،این خبر را که ماهها قبل از کانال هایی درون وزارتخانه شنیدم که بر اساس بولتن منتشره در یکی از محافل خاص قرار نیست به کتابهای مهاجرانی مجوز چاپ داده شود،تایید شد.البته برای آنکه دوستان بررس تکلیف ما را زودتر روشن کنند کتاب بهشت خاکستری را هم برای تجدید چاپ هشتم به مامورین ارشاد تحویل دادیم تا ببینیم بعد از 7 چاپ کتاب در 3 سال گذشته برای چاپ هشتم آن چقدر ناشر را معطل می کنند.ضمن آنکه مشتاقانه منتظر نتیجه ی بررسی مجوزسایر کتابها هستیم.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (7)