بدون توضیح

در قسمت عکس وبنوشت آقای ابطحی روز بیست و دوم شهریور با عنوان گله، عکس پر معنایی کار شده بود. فکر کردم اگر در روزنامه ای، چیزی این عکس کار شده بود، بعید نبود همان عکس به تعطیلی آن نشریه منجر می شد. الان دور ، دور این جانوران بی زیان است!

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (3)