ما همه حزب الله هستیم

به دعوت گروههای مختلف با گرایش ها ودیدگاهها ی متفاوت و از ملیت های گوناگون، دیروز جمعیت عظیمی برای محکوم کردن جنایات اسراییل، به هاید پارک آمده بودند. هوای گرم مانع از حضور گسترده مردم نشده بود. چمن های هاید پارک از گرمایی که گفته می شد در صد سال اخیر بی سابقه بوده، کاملا زرد شده بود، اما جمعیت سبز سبز بود؛ گرم و پر انرژی.

شعارهای مختلف و با زبانهای متفاوت عمدتا انگلیسی و عربی به گوش می رسید. پلاکاردهای متعدد در محکومیت جنگ،درخواست آتش بس فوری ،صلح و آزادی برای فلسطین و لبنان، نگرانی از حمله به ایران و سوریه، حمایت از حزب الله و عکس های سید حسن نصرالله و البته کاریکاتورهایی فراوان از جنگ طلبان به چشم می خورد. شعاری از میان شعار ها بیشتر توجهم را جلب می کرد : "ما همه حزب الله هستیم". ظاهرا قرار بود که اسراییل و امریکا حزب الله را در لبنان نابود کنند، حالا چه اتفاقی افتاده است که در خیابان های لندن هزاران نفر فریاد می کنند ما همه حزب الله ایم ، پرچم های حزب الله را حمل می کنند و پیراهن های با نقش حزب الله را پوشیده اند؟
در جلو سفارت امریکا این شعار در حصاری که پلیس و سگها در حفاظت از سفارت ایجاد کرده بودند، بلند تر از هر شعاری به گوش می رسید.شعاری که با شعارهای دیگر همچون" جرج بوش تروریست"،"تونی بلر تروریست" و...همراهی می شد.
این جمعیت،این شعارها و این شورنشان می داد که حمایت از حزب الله این روزها ،به رغم سکوت یا انفعال یا حمایت دولتها از عملکرد اسراییل، بازتابی جهانی به خود گرفته است.
آنجا ناخوداگاه یاد برخی بد سلیقگی ها در نوشته های هم وطنان خود در سایت ها یا وبلاگ های شخصی شان افتادم که حزب الله را تروریست دانسته ، مقاومت آنان در برابر اشغال و سبعیت را با حرکت اسراییل در یک کفه قرار می دهند،احساس کردم که اینان بعضا به دلایل زخمی که از حکومت ایران خورده اند ،یک مسئله جهانی را با لجاجت به یک مشکل شخصی یا سیاسی جناحی تقلیل داده اند.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (5)