سایت امید ایرانیان

سایت انتشارات امید ایرانیان فعالیت خود را در جهت اطلاع رسانی پیرامون آخرین اقدامات در زمینه نشر آغاز کرد. از این پس می‌توانید اطلاعات پیرامون کتب منتشره و اخبار فرهنگی و نحوه‌ی خری درا از این طریق دنبال کنید. البته هنوز بعضی قسمت‌های سایت راه نیفتاده و یا بعضی اشکالات وجود دارد، که طی روزهای آینده مرتفع خواهد شد. آدرس سایت امید ایرانیان به شرح زیر است:
www.omid-iranian.ir
در نمایشگاه هم با تاخیر بالاخره از روز دوم صاحب غرفه شدیم و در سالن 6 غرفه‌ی 47 به عرضه‌ی کتاب مشغولیم.

جمیله کدیور | لینک ثابت