باز هم خواهم ساخت

امروز جعفر پناهی کارگردان فیلم آفساید مهمان غرفه‌ی انجمن روزنامه نگاران زن ایران (در سالن35-غرفه ی 43) بود و به دعوت انجمن به سئوال‌های علاقه‌مندان پاسخ گفت.
معتقد بود که روال فیلم به طور عادی برای کسب مجوز اکران پیش می‌رفت. از زمان اظهار نظر رئیس جمهور روشن شد انگار که کار به آن آسانی که تصور می شد، نخواهد بود. به عبارتی "که کار آسان نمود اول ولی به نظر می‌آید که افتاد مشکل‌ها".یعنی که کار خرابتر شد.
تازه فیلم را در کره به نمایش گذاشته بود و دیروز از این سفر آمده بود و امشب داشت به یونان می‌رفت تا فیلم را برای علاقه‌مندان یونانی به نمایش بگذارد. برنامه‌ی اکران بین اللمللی فیلم را در کشورهای مختلف طی روزهای گذشته و آینده به ترتیب بیان می کرد.
معتقد بود اگر جو ورزشگاه‌ها خشن و تا حدودی غیرمودبانه است، ‌مسئولین مقصرند که سال‌ها مانع حضور خانم‌ها شده‌اند. حضور خانم‌ها موجب تاثیر بر فضای ورزشگاه‌ها خواهد شد و در جهت سالم‌سازی اثرگذار خواهد بود.
می‌گفت مگر زنان در جاهای مختلف مثل سینما، مترو، نمایشگاه، سالن‌های سخنرانی در کنار مردان حضور ندارند و هیچ‌گاه کسی هم معترض به آنها نشده. حضور آنها در ورزشگاه‌ها نیز تفاوت چندانی با این اماکن عمومی ندارد.
معتقد بود مسئولین ما که در مورد انرژی هسته‌ای برنامه دارند، ‌چطور از اکران یک فیلم وحشت می‌کنند؟ مگر چند نفر فیلم می‌بینند و مگر چقدر سینمارو داریم؟
می‌گفت بچه‌ی جنوب شهر است و به خوبی فضای ورزشگاه‌ها را دیده و درک کرده و در آن محیط کار کرده، پس فیلم را با شناخت ساخته است.
نویسنده‌ای در جمع بود، گفت از وقتی دیدم به کتاب‌هایم مجوز چاپ نمی‌دهند، ‌افست می‌کنم و آن را به فروش می‌رسانم. با این وضعیت شما باز هم فیلم خواهید ساخت؟
پناهی گفت باز هم خواهم ساخت.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (2)