منتظر نخواهیم ماند

امروز روز جهانی زن است.ما هم در ایران مثل خیلی از نقاط دیگر دنیا این روز را گرامی می داریم.هر چند میلاد حضرت زهرا (س) به طور رسمی در کشور به عنوان روز زن اعلام شده است، ولی به نظرم اگر همه ی روزهای سال را نیز به زن و بزرگداشت زنان وتلاش برای احقاق حقوق آنان در جوامع مردسالار اختصاص دهیم،چندان سخن گزافی نگفته ایم.
به نظرم در شرایط فعلی که تلاش برای تصویر یا تاکید بر یک بعد زندگی زنان توسط دولتمردان می شود،زنان کشورمان باید با تلاش بیشتر سعی در نشان دادن توانمندی های خود در ساماندهی همه ی حوزه ها داشته باشند.
ما زنان حضور در همه ی عرصه ها و رفع نابرابری های جنسیتی را که بعضا متاسفانه صورت شرعی ،قانونی یا عرفی به خود گرفته اند، را حق خود می دانیم وقطعا برای کسب این حقوق در انتظار دولتمردان نخواهیم ماند.
در این رابطه گفتگو با شبکه هما را که قرارست امشب پخش شود ببینید.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (2)