جسارت رسانه‌ای

سه موضوع فعلا در صدر موضوعات روز دنيا هستند:
۱- توان علمی ايران براي کسب دانش هسته‌ای.
۲- آينده فلسطين و موفقيت حماس در انتخابات اخير.
۳- انتشار کاريکاتورها عليه رسول اکرم(ص) در مطبوعات غربی به بهانه‌ی آزادی بيان.
آيا اين سه موضوع با يکديگر مربوطند؟ آيا تبليغات اخير عليه مسلمانان، نشانه‌ای برای تحقق نظريه‌ی هانتينگتون نيست؟
اهانت به رسول اسلام آن هم با هماهنگی و برنامه‌ريزی و به طور زنجيره‌وار، به حدی تلخ و غير قابل انتظار بود که حتي وزير خارجه‌ی انگليس و دولت آمريکا هم از آنتشار کاريکاتورها انتقاد کردند.
آيا رسم اين کاريکاتورها اشتباهی موردی است؟ نگاه حداقلی به قضيه و کوچک کردن مساله، در اين حد است که کشيدن تصوير رسول اسلام حرام است و مسلمانان از اين رو تظاهرات می‌کنند که نبايد تصوير يا کاريکاتور نبی اکرم را کشيد و بدين ترتيب می‌خواهند اصل محتوای کاريکاتورها را کم اهميت جلوه دهند.
عمده‌ی اعتراضات و سخن اصلي بر سر محتوای تصاوير است؛ بيش از آنچه که اصل ترسيم تصوير رسول اکرم مورد توجه بوده باشد؛ که بيش از اين تصاويیي از ايشان هم در کشورهای اسلامی و غير آن رسم شده بود. سخن بر سر اين است که روزنامه‌ها چهره‌ای از رسول اسلام ترسيم کرده‌اند که تداعی کننده‌ی تروريسم است و می‌خواهند بگويند اسلام مساوی آدم‌کشی است. به همين خاطر مدتی است که مطبوعات غربی از واژه‌ی اسلاميست به عنوان تروريست استفاده می‌کنند؛ که البته برای اولين‌بار اين واژه را مطبوعات اسراييل به کار بردند.
اسلام دو مشخصه در دوره‌ی معاصر دارد:
۱- توانايی سازماندهی مسلمانان؛ يعنی همان شعاری که حماس با آن در انتخابات فلسطين اکثريت آراء را به دست آورد.
۲- اسلام موجب احراز هويت و تلاش برای اعتلا در عرصه‌های گوناگون شده است. اسلام به مسلمانان عزت می‌دهد. ولله العزه ولرسوله وللمومنين. عزت رسول و مسلمانان در هم تنيده شده است.
به رغم تلاش روزنامه‌ها و محافل سياسی و رسانه‌ای در کشورهای اروبايی براي دفاع از اين جسارت رسانه‌ای به عنوان آزادی بيان، مسلمانان نمی‌توانند اهانت به رسول اسلام را امری از مقوله‌ی آزادی بيان تلقی کنند. آزادی بيانی که کوچکترين تشکيک درباره‌ی کشتار يهوديان را بر نمی‌تابد؛ فيلم آخرين وسوسه‌ی مسيح در زمان اکران در برخی از اين کشورها مورد حمله قرار می‌گيرد؛ نويسنده‌ای که عليه صهيونيسم قلم می‌زند، محکوم و بازداشت می‌شود ...
به نظر می‌آيد دست‌هايي به طور جدی در صدد تحريک مسلمانان است. انگار زير نقاب آزادی بيان، بوی جنگ‌های صليبي به مشام می‌رسد ...

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (7)