نگاهی به کیسه پشت سر

وقتی سخنرانی اخیر رئیس جمهور در ایلام را که دوباره به نقب و حفاری گذشته و نقد اسلاف خود و زیر سوال بردن مخالفین یا منتقدین دولت، به جای بیان علل عدم پیشرفت وعده‌هایش مطابق شعارهای انتخاباتی، پرداخته بود، را دیدم، حکایتی خواندنی از ایزوپ، داستان‌نویس یونانی قرن شش قبل از میلاد به یادم آمد. دریغ دیدم در مکتوب نیاورم. می‌نویسد:
"وقتی پرومته انسان را می‌آفرید، دو کیسه بر گردن هر انسانی آویخت. یکی پر از نقایص و عیوب دیگر آدم‌ها بود، که این کیسه را در جلوی روی آدمی آویزان کرد و کیسه‌ی دیگر عیب‌های خود آدم بود که این کیسه را پشت سر انسان قرار داد. نتیجه آن شد که آدم‌ها به جای آنکه عیوب خود را ببینند، فقط عیوب و کاستی‌های دیگران را می‌بینند."
به نظرم خوبست همه، بویژه رئیس جمهور محترم، قدری به کیسه‌ی پشت سر خود عنایت کند؛ البته اگر نوری که ایشان را احاطه کرده، اجازه دهد ...

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)