این دولت سه ماهه

نمی‌دانم این دولت سه ماهه، چرا به جای آنکه بر شایستگی‌های خود تکیه کند و برنامه‌های خود را عملی سازد، هر چند روز یکبار به صورت یکی چنگ می‌اندازد؟
البته انتظاری از کابینه نیست. چون وقتی رئیس جمهور در برنامه‌های انتخاباتی خود، نطق‌ها و سخنرانی‌های رسمی، در جلسه‌ی رای اعتماد به وزرایش و ... این چنین ادبیات و گفتمانی را باب کرد و به ساده‌سازی قضایا پرداخت، از وزرا و زیردستانی که خواب چنین ایامی را هم نمی‌دیدند، غیر از این انتظار نمی‌رود.

داشتم کتاب جدیدی که انتشارات امید ایرانیان در صدد چاپ آن است، ورق می‌زدم. کتاب "مهارت‌های ارتباط با مردم"، نوشته لس گیبلین که به همت خانم حمیرا حسینی یگانه ترجمه شده. کتابی است خواندنی. در یکی از بخش‌های کتاب در رابطه با تاثیرگذاری موفق بر مردم، نویسنده می‌گوید:
"شما نمی‌توانید با بالا رفتن از شانه‌ی دیگران و قربانی کردن آنان پیشرفت کنید. بر توانایی خود تکیه کنید. وقتی برای مطرح کردن خود، دیگران را پایین می‌آورید، در حقیقت تاکید را بر آنان قرار می‌دهید نه خودتان."
به دولتمردان سه ماهه توصیه می‌کنم این کتاب جیبی 54 صفحه‌ای را در جهت توفیق در پیشبرد برنامه‌هایشان حتما بخوانند و در راستای شعارهای خود، قدری از مهرورزی و عدالت‌گستری سخن گویند و در آن جهت عمل کنند.
دروغ، تخریب، تزویر، فرافکنی و ... چند صباحی ممکن است حکومت بر عوام را تسهیل کند، ولی در دراز مدت کار دست حاملان و صاحبان خود می‌دهد.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (3)