عید فطر مبارک

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت.
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت!
رمضان دیگری هم از عمر ما سپری شد. برای من ماه رمضان نوعی آشنایی غریبی دارد مثل ماه محرم، گویی هر دو ماه فرصتی برای سفر به دوردست‌های افق جان انسان است. جایی که آدم خودش را پیدا می‌کند. این روز عزیز را به شما تبریک می‌گویم، امیدوارم تا رمضان دیگر سرشار از رحمت و برکت باشید.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (4)