رویاهای زنانه در دنیای مردانه

چند وقتی بود که مشغول کتاب جدیدم "رویاهای زنانه در دنیای مردانه" بودم و فرصت چندانی برای کارهای دیگر، از جمله سر زدن به مکتوب نداشتم.
امروز خوشبختانه کارها تقریبا تمام شد و کتاب تا آخر هفته چاپ می‌شود و به زودی وارد شبکه‌ی توزیع خواهد شد. کتاب مجموعه‌ای است از مقالاتی چند که در مقاطع زمانی مختلف نوشته شده و دغدغه‌ی همه‌ی آنها دستیابی به رویاهایی‌ است که برای نسل ما چندان سهل الوصول نبوده و نیست، هرچند برای دخترانم کاملا بدیهی و عادی تلقی شود.
چند جمله‌ای از مقدمه‌ی کتاب رابخوانید:
از کودکی، از همان ابتدا که خود را شناختم، و البته پیش از آنکه مرزهای جنسیت را با گوشت و پوستم لمس کنم، همواره رویاهای بزرگی داشتم. رویاهایی که هر چه بزرگتر شدم کمرنگ و کمرنگتر شد. به گونه‌ای که وقتی در سنین نوجوانی دقیقا معنی زن بودن را فهمیدم، دستیابی به آن رویاها را در عالم واقع برای خود و هم جنسانم غیرممکن دانستم. و آنگاه که به رغم علاقه‌ام به رشته‌ی حقوق، چون نمی‌توانستم شغل مورد علاقه‌ام را با تحصیل در این رشته دنبال کنم، رشته‌ای دیگر را برگزیدم و تقدیر مرا به وادی دیگری کشانید، حقیقت زن بودن خود را پذیرفتم ...

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (5)