یک پیام

در اخبار آمده بود که رئیس مرکز مشارکت امور زنان، مراسم تودیع خود را برگزار و رئیس مرکز امور بانوان و خانواده معرفی شد.
در این مراسم که معرفی یکی از مهمترین نهادها و شاید مهمترین نهاد رسمی دولتی در رابطه با زنان محسوب می‌شود، رئیس جمهور حضور نداشت. نه فقط رئیس جمهور، که حتی معاون اول هم به نیابت از ایشان شرکت نکرد.

معرفی رئیس جدید مرکزی که با نام جدید فعالیت خود را آغاز کرد، الهام - رئیس دفتر رئیس جمهور - بر عهده داشت. به شخصه به عنوان فردی که اغلب اخبار ی را به دقت دنبال می‌کنم، خصوصا نسبت به تحولات و اخبار پیرامون زنان حساسیت جدی دارم، تا به امروز در بین اظهار نظرهای رئیس‌جمهور، به جز یک سری اظهار نظرهای کلی، رسمی و کلیشه ای، اظهار نظر جدی و در خور ملاحظه ای در رابطه با زنان ندیده‌ام. حتی زمانی که کاندیداهای ریاست جمهوری هر یک گوی سبقت را از دیگری در رابطه با موضوع زنان ربوده بودند، احمدی نژاد آگاهانه و شاید ناآگاهانه نسبت به این مهم هیچ برنامه‌ای ارائه نداد. طی چند ماه گذشته هم به جز چند اظهار نظر کلی که بود و نبود آنها تفاوت چندانی نمی‌کرد، هیچ جهت‌گیری جدی در رابطه با زنان از ایشان ندیدیم. عدم انتخاب وزیر زن از یکسو، عدم انتخاب معاونین و مشاورین زن در وزارتخانه‌ها تا به امروز و بعضی اظهارات تامل برانگیز نیز پیام خاص خود را برای جامعه‌ی نسوان داشته است. انتظار می‌رفت که شاید رئیس جمهور با حضور در مراسم معرفی رئیس جدید مرکز امور بانوان و خانواده با ارائه‌ی برنامه‌های خود در رابطه با زنان در ابعاد مختلف، این نقیصه را مرتفع و با شرکت در این مراسم بر اهمیت و نقش زنان از نظر دولت جدید در ابعاد مختلف تاکید کند. انتظاری که متاسفانه بر آورده نشد. به نظرم این عدم حضور یک پیام بود. پیامی که از ابتدای شکل‌گیری کابینه‌ی هفتاد میلیونی بخش‌هایی از آن در معرض داوری قرار گرفته بود.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (4)