وفات حضرت زینب

نیمه ماه عزیز و پر برکت رجب و سالگرد وفات بانوی غریب ،زینب کبری گرامی باد.

جمیله کدیور | لینک ثابت