همچنان تکرار می کنیم...

صد سال از انقلاب مشروطیت می‌گذرد. به عبارت دیگر صد سال است که مردم ایران از آزادی و عدالت و قانون سخن می‌گویند و این آرمان همچنان دست نایافتنی به نظر می‌رسد.
به قول شاملو:
ما همچنان تکرار می‌کنیم
شب را و روز را
هنوز را
نگاهی به اوضاع و احوال همین روزها، شرایط گنجی، تعطیلی و توقیف روزنامه‌ها، دستگیری فعالان سیاسی، مطبوعاتی و حقوق بشر ... نشان از آن دارد که همچنان از آزادی و قانون و عدالت فاصله داریم.
در یک کلام پس از صد سال، گویی در شرایطی هستیم که علامه نایینی به جرم رساله تنبیه‌الامه باید مجازات شود.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (15)