اگر بگذارند...

1- این روزها هم می‌گذرد. مثل همه‌ی روزهایی که پشت سر گذاشتیم. این روزها با همه‌ی تلخی‌ها و شیرینی‌ها رو به پایان است.
2- فردایی که پیش روست، بیش از همیشه پر ابهام و خاکستری است. هر چند بلورهای آرزو مثل بادبادک‌های رنگی در دست بچه‌ها، در آسمان دل‌ها، همچنان به امید فرداهایی بهتر می‌درخشد.

3- انگار لحظه‌لحظه‌ی این روزها را با حسرت، دریغ و ولع بیشتری حس می‌کنم. کاش می‌شد این روزها را تا بی‌نهایت اوج داد.
4- این روزها برای گنجی و همه‌ی گنجی‌های دربند سنگین‌تر است. آنها که بهترین سال‌های عمر خود را در دوره‌ی سیاست‌ورزی سیاستمداران فرهنگ‌مدار، در بهترین ایام این کشور، در بند بوده‌اند، نیز انگار قدر این روزهای آخر را بهتر می‌دانند.
5- آرزو داشتم این روزهای آخر با شیرینی قرین می‌شد؛ آزادی صاحبان نظر و اندیشه، شادی خانواده‌های چشم به راه، پایان مبارکی برای این روزهاست.
اگر بگذارند ...

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (10)