یک دروغ دیگر انتخاباتی

داشتم خبرها را رصد میکردم؛ ناگهان به خبری به نقل از خودم در سایت امروز برخوردم. خیلی متعجب شدم؛ چون در یک ماه گذشته با هیچ رسانه‌ی صوتی، تصویری و یا نوشتاری و اینترنتی گفتگو نکرده بودم؛ به هزار و یک دلیل گفته و ناگفته. وقتی خبر را خواندم، یاد قصه‌ی "خسن و خسین هر سه دخترهای معاویه بودند"، افتادم. در رابطه با این خبر جعلی (که پیش از این یک نمونه‌ی دیگر در روزنامه‌ای، در حمایت از کاندیدایی دیگر، نیز خبری دروغ از همین نوع درج شده بود، که آنرا هم تکذیب کردم)، چند نکته قابل ذکر است:

1- من اصولا مصاحبه‌ای با جام جم نداشته‌ام، که بر آن اساس موضعی در تایید یا تکذیب کاندیدایی داشته باشم.
2- مواضع خود را در رابطه با رفراندوم زمانی که برای نخستین بار عنوان شد، به تفصیل در گفتگو با خبرگزاری‌ها بیان کرده‌ام و به ملزومات آن اشاره کرده بودم.
3- ضمن احترام به کلیه‌ی کاندیداها، خصوصا کاندیداهای اصلاح طلب، اینجانب از هیچ کاندیدایی حمایت نکردم و بر خلاف روال سابق، در این انتخابات، من و همسرم ترجیح دادیم که رویکردمان به انتخابات را علنی اعلام نکنیم. هر چند که "هر کسی از ظن خود شد یار ما" ...

جمیله کدیور | لینک ثابت