نه به ...

به نظرم تبلیغات 2+6 کاندیدای ریاست جمهوری را به طور خیلی خلاصه در سه "نه" می‌توان خلاصه کرد:
1- نه به گذشته و عملکرد خود: شامل کاندیداهایی می‌شود که خود را در قالب شعارها و تصاویر جدید تبلیغ می‌کنند.
2- نه به دیگر کاندیداها: شامل آن‌هایی می‌شود که خود را در نفی و تخریب دیگر کاندیداها تبلیغ می‌کنند.
3- نه به دولتمردان و سیاست‌های حاکم بر نظام: شامل آنهایی می‌شود که به نقد کشورداری در سال‌های گذشته می‌پردازند، بدون آنکه به نقش خود در این تصویرسازی، اشاره‌ای داشته باشند.
نمی‌دانم چرا به رغم این همه تنوع رنگ، عنصر مجذوب کننده‌ای نمی‌بینم؟ احساس می‌کنم انگار هیچ یک از کاندیداها خودشان نیستند!

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (11)