کاش همیشه انتخابات بود ...

خیلی خوشحالم که ایام انتخابات است. هر چند که هنوز در رابطه با نحوه‌ی تعاملم با انتخابات و بازیگران آن تصمیم نگرفته‌ام.
کاش همیشه ایام انتخابات بود. در کشور ما وقتی انتخابات است، همه می‌خندند و از امید و آینده سخن می‌گویند.
وقتی ایام انتخابات است، حقوق هیچ کس تضییع نمی‌شود.
وقتی انتخابات است، اقلیت‌ها عزیز می‌شوند. زنها و جوانان مهم می‌شوند و همه از حقوق آنها سخن می‌گویند.

وقتی ایام انتخابات است اکبر گنجی به مرخصی می‌آید و می‌شود از حقوق زندانیان سیاسی – مطبوعاتی سخن گفت.
وقتی انتخابات است تنفس هوای تازه موضوعیت پیدا می‌کند.
وقتی ایام انتخابات است، نهضت آزادی و ملی - مذهبی‌ها هم کمی تا حدودی عزیز می‌شوند.
وقتی انتخابات است کسی در حریم خصوصی دیگران نباید دخالت کند.
وقتی ایام انتخابات است همه‌ی شهروندان محترم می‌شوند.
وقتی انتخابات می‌شود، گرانی و تورم و بیکاری و ... بد می‌شود.
وقتی ایام انتخابات است برنامه‌های تلویزیون آنقدر جذاب و پر ملاط می‌شود، که مردم سراغ ماهواره هم نمی‌روند.
البته انتخابات غیر از این همه جذبه، رویه‌ی دیگری هم دارد، که بعدا به آن می‌پردازم.
----------------------------------------------------------------------
به دلیل طولانی شدن سفر همسرم که بعد از بحرین عازم یکی دو جای دیگر شد، و احتمالا به درازا بیانجامد، قرار شد تلفنی هم که شده روزنوشت ایشان را در حدامکان در سایت قرار دهم. انشاالله از فردا.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (5)