"حس" انتخابات

هیچ دقت کرده‌اید که در آستانه‌ی هر انتخاباتی در کشور، آن انتخابات حساس‌ترین و مهم‌ترین انتخابات تلقی می‌شود؟
به خاطرات خود رجوع کنید. هر انتخاباتی که در شرف انجام بوده، کشور با یک بحران یا مسئله‌ی جدی (اعم از داخلی، منطقه‌ای یا بین‌المللی) مواجه و همان‌، بهترین دلیل و توجیه برای شرکت در انتخابات بوده است؟
هیچ به این موضوع اندیشیده‌اید که چرا کشور ما بهشت خبرنگاران شده است؟ به گونه‌ای که همواره تیتر اول بوده‌ایم. تصور نمی‌کنم همواره تیتر اول شدن ارزشی برای کشور در پی داشته است.
انتخابات نهم هم مثل 8 انتخابات گذشته ریاست جمهوری، مثل 7 انتخابات مجلس، مثل همه‌ی انتخاب‌های دیگر سرنوشت‌ساز و در موقعیتی حساس برگزار می‌شود. هر چند به رغم همه‌ی تبلیغات رنگ و وارنگ کاندیداها در سطح کشور، تبلیغات رسانه‌ای و تبلیغات رو در روی کاندیداها، هنوز "حس" انتخابات در طیف‌های گسترده‌ای از مردم ایجاد نشده، و این در حالی است که فقط 18 روز تا برگزاری انتخابات باقی است. چاره چیست؟

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (5)