این چه سیاستی است ...؟

 موج اعتراضات دانشجویی دانشگاه‌ها در اعتراض به روند رد صلاحیت‌ها قابل پیش‌بینی بود ... همچنان ‌که رد صلاحیت‌های گسترده توسط شورای نگهبان ... همچنان‌که نگارش نامه به رهبری برای باز کردن گره‌‌ی خودساخته‌ی شورای نگهبان ...
 انتظار می‌رفت که رئیس جمهور به محض شنیدن خبر رد صلاحیت‌ها به عنوان پاسدار و مسئول اجرای قانون اساسی به روند غیرقانونی اتخاذ شده توسط شورای نگهبان اعتراض کند ... همچنان‌که انتظار می‌رفت که وزارت کشور به محض شتیدن اعلام خبر رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان از رسانه‌ی ملی بلافاصله اعلام موضع کند و مطابق قانون انتخابات که وزارت کشور را تنها مرجع اعلام خبر، معرفی کرده است، بسرعت به این عمل ضد قانون اعتراض کند... همچنان که انتظار می‌رفت رسانه‌ی ملی که اخیرا سعی زیادی در پخش برنامه‌های دمکراتیک دارد، به گوشه‌هایی از اعتراضات عمومی، احزاب، شخصیت‌ها و ... اشاره می‌کرد.

 این چه سیاستی است که با مسئله‌سازی القاء کنیم ما همواره با معضلاتی مواجهیم، که حل آن از عهده‌ی نهادهای مسئول برنمی‌آید و باید توسط نهادی بالادست حل شود؟
این چه سیاستی است که برخی می‌خواهند به مردم صغیر بودن را "حقنه" کنند؟
این چه سیاستی است که در رابطه با هر مسئله‌ی کوچکی، که به خاطر عدم درایت و بی‌تدبیری نهادهای انتصابی ایجاد می‌شود، رهبری کشور باید هزینه شود؟
و در پایان یک سئوال:
"آیا به جای تصمیمات موردی بهتر نیست در رابطه با جایگزینی اعضای محترم شورای نگهبان با مجموعه‌ای که به مصلحت‌های نظام و شرایط سیاسی-اجتماعی کشور و منطقه واقف باشند، تصمیمی اتخاذ شود؟"

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (6)