این 6 نفر

همانگونه که پیش بینی می‌شد از بین کاندیداهای ریاست جمهوری فقط 6 نفر برای ورود به رقابت‌های ریاست جمکهوری مجوز ورود گرفتند. این بدان معناست که تلقی رجل سیاسی مذهبی مدیر مدبر و ... صرفا در مورد این 6 نفر صادق است.
در این رابطه چند نکته ظریف قابل توجه است:
1- برخی چهره‌ها که قبلا و در ادوار سابق رجل سیاسی مذهبی تلقی شده بودند، در این دوره از این دایره خارج شدند.
2- برخی چهره‌ها که مطلقا در سوابق خود نه پیشینه‌ی سیاسی داشته‌اند و نه از شم سیاسی برخوردارند، و در بین مردم با چهره و صبغه‌ای دیگر شناخته می‌شوند، رجل سیاسی تلقی شده‌اند.
3- دامنه‌ی شناخت مردم از برخی از این آقایان صرفا در محدوده‌ی جغرافیایی تهران است.
4- برخی کاندیداها به رغم سال‌ها وزارت و وکالت و سوابق اجرایی رجل سیاسی مذهبی شناخته نشدند.
5- جالب است که شهردار یا فرمانده‌ی نیروی انتظامی رجل تلقی می‌شوند، ولی معاون رئیس جمهور(استاندار سابق)، مشاور رئیس جمهور(وزیر و وکیل سابق)و ... رجل نیست.
من که فکر نمی‌کنم رقابت کردن باچنین چهره‌هایی برای کروبی یا هاشمی چندان اعتبار و یا افتخاری باشد. شما چه فکر می کنید؟

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (19)