سیاست مشاطه گری

1- مدتی قبل در جلسه‌ای مربوط به امر انتخابات، در پاسخ برخی حاضرین که به دنبال راهکارهایی برای مشارکت حداکثری بودند، گفتم نمی‌شود سال‌ها با سیاست‌های غلط برخی نهادهای قدرت اعتماد عمومی سلب شود و ناگهان در آستانه‌ی انتخابات انتظار مشارکت حداکثری داشته باشیم. آسیب شناسی وضع موجود، حتی در فرصت محدود باقی مانده ضروریست.
2- با اقداماتی که طی روزهای اخیر از طرف دستگاه قضایی در جریان است، این تلقی در افکار عمومی ایجاد شده که گویی تصمیماتی در حاکمیت در حال اتخاذ است تا شکاف‌های حاصله را ترمیم یا پل بزند؛ هرچند که قطعا زمان حاضر، یعنی در آستانه‌ی انتخابات فرصت مناسبی برای این رویکرد نبوده و تلقی خوبی در جامعه به دنبال نداشته است. به هر روی، به نظر می‌رسد که لااقل حتی برای جلب مشارکت حداکثری هم که شده، اتفاقات مثبتی در حال وقوع است. اتفاقاتی که به گونه‌ای سعی در دستکاری حافظه‌ی تاریخی ملت دارد.

3- با شکل‌گیری مجلس هفتم، تلاش زیادی صورت گرفت که این مجلس را عدالت طلب، نمونه‌ی اخلاق ناب و عصاره‌ی فضایل ملت نشان دهند؛ هرچند که هر از چند گاه دم خروس از جایی نمودار می‌شد و قابل انکار نبود. اتفاقات یکی دو روز اخیر و برخورد راهیافتگان اصولگرا با خبرنگاران در مجلس امری دور از انتظار و خلاف قاعده نبود؛ اگر در آستانه‌ی انتخابات و برخی مشاطه‌گری‌ها نبودیم.
4- اظهارات رکیک و اقدامات توهین‌آمیز راهیافتگان هفتم در قبال خبرنگاران از این رو در این مقطع عجیب به نظر می‌رسد که تناسبی با سیاست‌های صافکاری و زیباسازی اخیر جریانی که طی سال‌های اخیر چهره‌ای زشت و نامطبوع از نظام را در داخل و خارج نشان داده و حال در آستانه‌ی انتخابات در صدد ترمیم برآمده، ندارد.
گویی هنوز نسیم سیاست "شیرینی" به جای "چماق" از قوه‌ی قضاییه به قوه‌ی مقننه به جریان نیفتاده است.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (3)