همبستگی

واکنش نمایندگان اصلاح طلب مجلس در مورد اخراج مسیح علی نژاد، واکنش خبرگزاری کار و خبرنگاران و مدیران مسئول مطبوعات بدون شک هیات رئیسه‌ی مجلس را ناگزیر از تجدید نظر خواهد کرد. گرچه نایب رئیس مجلس گفته است که نباید این موضوع را سیاسی کرد اما آشکار است که اخراج خبرنگار از مجلس نمی‌تواند سیاسی نباشد به ویژه خبرنگاری مثل مسیح که هم حرفه‌ی خبرنگاری را خوب می‌شناسد و هم از تاثیر خبر و نقش افکار عمومی به خوبی آگاه است. سخن نایب رئیس کمیسیون اصل نود در مورد عیدی امسال نمایندگان نشانه‌ای از همین تاثیر است، که چگونه افکار عمومی از نمایندگان حساب کشی می کند.

نماینگان خود را نماینده‌ی ملت می‌دانند. خبرنگاران هم نماینده‌ی افکار عمومی هستند. باید پرسید مجلس هفتم چه مشکلی با افکار عمومی دارد؟ به نظرم هیات رئیسه مجلس از آن چه که قابل دفاع نیست با بی‌سلیقگی دفاع می‌کند و گرنه روز اول کاری مجلس را آن هم در سال همبستگی با اخراج خبرنگار روزنامه‌ی همبستگی! و ایلنا آغاز نمی‌کردند.
مثل روز روشن است که اگر مطبوعات و خبرگزاری‌ها از کنار این موضوع نگذرند در آینده هیچ خبرنگاری از مجلس اخراج نمی‌شود و مسیح هم کارش را با اعتبار و شهامت بیشتر ادامه خواهد داد.

جمیله کدیور | لینک ثابت