بقیه کجا هستند؟

درگذشت پاپ تبدیل به خبر اول دنیا شده است. تقریبا همه‌ی سران کشورها و پیشوایان دینی درگذشت پاپ را تسلیت گفته‌اند. کشورهایی مثل مصر و لبنان عزای عمومی اعلام کرده‌اند. همگی به نقش پاپ در تحقق صلح جهانی، نفی جنگ و خشونت، گفتگوی میان ادیان اشاره نموده‌اند. در پیام رییس جمهوری ما به حق به سه بعد عرفانی و فلسفی و هنری شخصیت پاپ اشاره شده است. اما پرسشی که به نظر می‌رسد این است که بقیه کجا هستند؟ چرا رهبران مذهبی و مراجع تقلید دراین باره تا به حال سخنی نگفته‌اند؟ مثل رهبر مسلمانان روسیه و یا شیخ طنطاوی رهبر مسلمانان مصر که با اعلام تسلیت خود نشان داده‌اند که مسلمانان جهان خود را در غم فقدان شخصیت بزرگ و جهانی پاپ با مسیحیان شریک می‌دانند.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (8)